Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Metodičke upute za djecu i učenike s teškoćama u učenju

zdenkicaZdenkica Stanec
@ZdenkicaStanec
Samobor, Hrvatska

Uvod-osvrt na stanje u RH s obzirom na realizaciju zakonskog prava za edukacijsku integraciju djece s teškoćama u učenju. Glavni dio - Jezični razvoj djece i učenika s osvrtom na problematiku posebnih jezičnih poteškoća; Podsticanje senzorne integracije, Alternativna augmentativna komunikacija i asistivna hardwerska tehnologija.

Additional information